Themadagen

Nieuwe inspiratie
Boom

Op de themadagen bundelen we rond een bepaald thema onze ervaring van de afgelopen 20 jaar in het begeleiden van mensen samen. Zo kunnen de themadagen beschouwd worden als inleidingen op onze visie rond trauma-verwerking, relatie-dynamieken en zelfontplooiing

Tijdens de verschillende themadagen oefenen we om met andere ogen naar dynamieken te kijken: in intieme relaties, op werkgebied of in de relatie tot onszelf. Schaduwaspecten, innerlijk-kind-dynamieken en hechtingsproblemen krijgen aandacht.

Naast theoretische input is er ruimte voor vragen en experiment

Volgende themadagen staan gepland:

De therapeutische relatie op 23 november 2024

De intieme relatie op 14 december 2024

De werkrelatie op 25 januari 2025

De toxische relatie op 22 februari 2025