Methode

© unsplash

ONTDEK DE KRACHT VAN DE SCHADUW IN RECONSTRUCTIVE

Reconstructive heeft zich over de afgelopen 15 jaar ontwikkeld vanuit het systemisch opstellingen-werk. Het is een nieuwe methode voor zelfontplooiing en trauma-healing, een unieke combinatie van schaduwwerk en lichaamswerk zonder woorden in groep.

In Reconstructive ervaren we het deel van onszelf dat buiten onze gebruikelijke waarneming en controle valt, de schaduw dus. Onze menselijke schaduw bevat aspecten die we onbewust in onszelf en in anderen afwijzen. Het zijn een ontkende, onderdrukte delen van onze persoonlijkheid. Ze kennen hun oorsprong in de vroegste levensjaren en hebben te maken met onverwerkte rouw van familiale en van collectieve oorsprong. Dit uit zich op heel verschillende manieren in het volwassen leven: als stress, perfectionisme, veeleisendheid of twijfel, als zwaarte, depressie, afhankelijkheid, verdoving of vermijdingsgedrag, als frustratie, conflicten, schaamte, schuld of tekort aan zelfrespect. Wat onbewust in mensen aanwezig is, heeft de neiging zich te herhalen.  

De wortels van de filosofie waarop Reconstructive zich baseert, liggen in de Psychotraumatologie, de Jungiaanse psychologie en de Inner-child-psychologie. Jung introduceerde 'de menselijke schaduw' al lang geleden. Ook rond het begrip 'Innerlijk kind' wordt al vele decennia lang nagedacht binnen de psychologie. Ook over 'Trauma en Hechting' is al veel inkt gevloeid.

Reconstructive kan beschouwd worden als een vernieuwende methode op gebied van zelfontwikkeling en trauma-healing. Net omdat het directe lichamelijke ervaringen geeft van beide zijden van de schaduw: de onbewuste pijn én de afweer.is het verwerkingsproces naderhand van ongekende diepte.

Schaduwaspecten zijn individueel, familiaal en collectief. Ook trauma ken individuele, familiale en collectieve componenten. Sinds onze kindertijd gebruikt ons brein afwijzing of ontkenning als bescherming tegen onderliggende pijn, verdriet en schaamte, als afscherming of afweer dus. Daarom is verwerking van kwetsuren of trauma vanuit ons brein onmogelijk. De primaire functie van het menselijk brein is afweer.

Ons lichaam in zijn oorspronkelijke, instinctieve staat - dus alles wat buiten het mentale ligt - is wel in staat pijn, trauma en emoties die we diep in ons dragen, bloot te leggen en gezonder te maken. Het heeft een integrerende functie en is daarom de bakermat voor gelijk welk fundamenteel veranderingsproces.

In Reconstructive ga je de oorsprong van onbewuste triggers en blokkades beleven en in beweging brengen. Dit brengt een uniek verwerkings- en genezingsproces op gang: een gezond rouwproces, dat emoties vrijer maakt en zo op langere termijn de groei van natuurlijke kracht en evenwicht bevordert.

Reconstructive helpt ons:
  • Leren wat onbewust in ons aanwezig is en wat we nog niet durfden aankijken of beleven
  • Ontwikkelen van een voedingsbodem voor zelfrespect en vertrouwen
  • Onderscheid ervaren tussen overgave en controle
  • Gezonder maken van emoties en de gevolgen van situaties die wij ons bewust of onbewust als overrompelend of traumatisch herinneren
  • Leren over onze innerlijke wereld zodat we op een nieuwe manier voor onszelf kunnen zorgen

Reconstructive kan ervaren worden in workshops of retraites van drie dagen.Daarnaast bieden wij ook 9-daagse Basisopleidingen in Reconstructive aan (3 modules van 3 dagen verspreid over een aantal maanden). Zij zijn toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Voor de basisopleiding is een intake-gesprek voorzien.

Voor hulpverleners en begeleiders uit het bredere veld bieden wij vervolgopleidingen aan in Reconstructive-based-Therapy. Dit is een begeleidingsmodel voor individuele begeleiding, teambegeleiding en relatietherapie, dat integratie van schaduwaspecten en trauma-healing beoogt. Er is een Vervolgopleiding tot Counselor/Coach (10 dagen), en een Vervolgopleiding tot Therapeut (20 dagen). Instroom in deze trajecten is enkel mogelijk na deelname aan een Basisopleiding in Reconstructive.

Hier vind je ons aanbod.

In de korte documentaire BinnensteBuiten krijg je meer uitleg over de methode alsook beelden en getuigenissen.