Methode

© unsplash

ONTDEK DE VERBINDENDE KRACHT VAN RECONSTRUCTIVE

Reconstructive heeft zich over de afgelopen 15 jaar ontwikkeld vanuit het systemisch opstellingen-werk. Het is een nieuwe methode voor zelfontplooiing, een unieke combinatie van schaduwwerk en emotioneel lichaamswerk zonder woorden in groep.

In Reconstructive ervaren we het deel van onszelf dat buiten onze gebruikelijke waarneming en controle valt, de schaduw dus. Onze menselijke schaduw bevat aspecten die we onbewust in onszelf of in anderen afwijzen. Het zijn een ontkende, onderdrukte delen van onze persoonlijkheid. Ze kennen hun oorsprong in de vroegste levensjaren en hebben te maken met onverwerkte emotie van familiale en van collectieve oorsprong. Dit uit zich op heel verschillende manieren in het volwassen leven: als stress, perfectionisme, veeleisendheid of twijfel, als zwaarte, depressie, afhankelijkheid, verdoving of vermijdingsgedrag, als frustratie, conflicten, schaamte, schuld of tekort aan zelfrespect. Wat onbewust in mensen aanwezig is, heeft de neiging zich te herhalen.  

De wortels van de filosofie waarop Reconstructive zich baseert, liggen in de Psychotraumatologie en de Jungiaanse psychologie. Reconstructive kan beschouwd worden als een vernieuwende methode op gebied van zelfontwikkeling en trauma-healing. Net omdat het directe lichamelijke ervaringen geeft vanuit het onbewuste is het verwerkingsproces naderhand van ongekende diepte.

Schaduwaspecten zijn individueel, familiaal en collectief. Ook trauma ken individuele, familiale en collectieve componenten. Sinds onze kindertijd gebruikt ons brein afwijzing of ontkenning als bescherming tegen onderliggende pijn en schaamte, als afscherming of afweer dus. Daarom is verwerking van kwetsuren of trauma vanuit ons brein onmogelijk. De primaire functie van het menselijk brein is afweer.

Ons lichaam in zijn oorspronkelijke, instinctieve staat - dus alles wat buiten het mentale ligt - is wel in staat wat we diep in ons dragen, open te leggen en gezonder te maken.

In Reconstructive ga je de oorsprong van onbewuste triggers en blokkades beleven en in beweging brengen. Dit brengt een uniek verwerkings- en genezingsproces op gang, dat emoties vrijer maakt en zo op langere termijn de groei van natuurlijke kracht en evenwicht bevordert.

Reconstructive helpt ons:
  • Leren wat onbewust in ons aanwezig is en wat we nog niet durfden aankijken of beleven
  • Ontwikkelen van een voedingsbodem voor zelfrespect en vertrouwen
  • Onderscheid ervaren tussen overgave en controle
  • Gezonder maken van emoties en de gevolgen van situaties die wij ons bewust of onbewust als overrompelend of traumatisch herinneren
  • Onze innerlijke wereld dieper begrijpen zodat we op een nieuwe manier voor onszelf kunnen zorgen

Reconstructive kan ervaren worden in workshops of retraites van drie dagen.Daarnaast bieden wij ook 9-daagse verdiepingstrajecten aan (3 modules van 3 dagen verspreid over een aantal maanden). Zij zijn toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. We voorzien een intake-gesprek op voorhand en zijn ook beschikbaar indien er naderhand behoefte is aan opvolging.

Voor hulpverleners en begeleiders uit het bredere veld bieden wij opleidingen aan. Er is een Opleiding tot Counselor/Coach (10 dagen), en een Specialisatie-opleiding tot Therapeut (10 dagen). Instroom in deze trajecten is enkel mogelijk na deelname aan een verdiepingstraject of minstens twee workshops of retraites.

Hier vind je ons aanbod.

In de korte documentaire BinnensteBuiten krijg je meer uitleg over de methode alsook beelden en getuigenissen.