Documentaire

In december 2018 filmde Hilde De Windt op vraag en met de steun van Bart De Coninck deze video over Reconstructive in Polo-Barahona in de Dominikaanse Republiek. Er werden opnames gemaakt van het werk. En Carola Castillo, de grondlegster van de methode werd er geïnterviewd. “Beyond The Measurable”, is het resultaat van deze samenwerkingen, een documentaire van 16 minuten over Reconstructive, een stuk geschiedenis uit de periode dat Bart nog deel uitmaakte van RIIHS.